ئورخان پامۇك ئالدىراشلا كەتتى

[color=Blue]2006-ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻮﺑﯧﻞ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻰ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻰ ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﮬﻪﻝ "ﺋﻮﺭﺧﺎﻥ ﭘﺎﻣﯘﻙ ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻘﻰ" ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪﺍ ﺋﯘﺷﺘﯘﻣﺘﯘﺕ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﭘﺘﯩﻜﻪﻧﻤﯩﺰ، ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﻲ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﺗﯩﻞ-ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻗﻜﯚﯕﯜﻝ ﺳﯩﯖﯩﻠﭽﺎﻗﻼﺭ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ، ﺋﻮﺭﺧﺎﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺑﯧﻴﺠﯩﯔ ﺩﺍﺷﯚﺩﻩ "ﻣﻪﻥ ﻛﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯧﺰﯨﻘﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﯧﻤﯩﺪﺍ ﻟﯧﻜﺴﯩﻴﻪ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺑﯧﻠﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﯩﺪﯗﻕ، ﺑﯩﻜﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯧﻠﻪﺕ ﺑﯧﻴﺪﺍﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻤﺎﭘﺘﯘ، ﺳﯩﺮﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﻤﻪﻳﻤﯩﺶ. ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻟﯧﻜﺴﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻴﺎﻟﻤﯩﺪﯗﻕ، ﻟﯧﻜﺴﯩﻴﯩﻨﻰ ﺗﯜﺭﻛﭽﻪ ﺳﯚﺯﻟﯩﺪﯨﻤﯘ، ﺋﯩﻨﮕﯩﻠﯩﺰﭼﻪ ﺳﯚﺯﻟﯩﺪﯨﻤﯘ، ﺳﻮﺭﯗﻥ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﺑﻮﻟﺪﻯ، ﮬﯧﭽﻨﯧﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯘﻗﺎﻟﻤﯩﺪﯗﻕ.
ﮔﯧﺰﯨﺘﻼﺭﺩﺍ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﭽﻪ، ﺋﻮﺭﺧﺎﻥ ﭘﺎﻣﯘﻙ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﭘﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﺎﻛﺎﺩﯦﻤﯩﻴﯩﺴﻰ ﭼﻪﺗﺌﻪﻝ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﯩﮕﻪ ﺑﯩﻨﺎﺋﻪﻥ 5-ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 21-ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ، ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﭘﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﺎﻛﺎﺩﯦﻤﯩﻴﯩﺴﯩﺪﻩ ﺋﯚﺯ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻣﯘﮬﺎﻛﯩﻤﻪ ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭙﺘﯘ ﯞﻩ "ﻣﻪﻥ ﺯﺍﺩﻯ ﻛﯩﻢ؟" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﯧﻤﯩﺪﺍ ﻧﯘﺗﯘﻕ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭘﺘﯘ: " ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﺪﺍ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﺑﯘ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻨﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯘﻣﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ، ﺋﯩﺸﯩﻤﻨﻰ ﺋﺎﻗﺴﯩﺘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﯩﺪﯨﻢ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯘﻡ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ، ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻳﯧﺰﯨﻘﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻤﻼ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﺪﻩﻙ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ". ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﺎﺧﺘﺎﭖ: " ﻣﻪﻥ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻗﯧﺘﯩﻘﯩﻨﯩﭗ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﻤﻪﻥ، ﻳﯧﺰﯨﻘﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﯩﻨﻤﺪﺍ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﻮﻳﯘﻧﭽﯘﻗﻼﺭﻏﺎ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﭖ ﻗﺎﻟﯩﻤﻪﻥ. ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻢ ﺷﯘﻛﻰ، ﻧﻮﺑﯧﻞ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻰ ﭘﯧﻨﺴﯩﻴﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﮬﻪﻗﻘﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺗﯧﺨﻰ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ 600 ﺑﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺭﻭﻣﺎﻧﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﺪﯨﻢ".
ﻣﯘﮬﺎﻛﯩﻤﻪ ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺟﯘﯕﮕﻮﻧﯩﯔ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﯘﻳﻪﻥ ("ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻗﻮﻧﺎﻗﻠﯩﻘﺘﺎ"، "ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﭽﻪﻙ، ﺳﯧﻤﯩﺰ ﺳﺎﻏﺮﺍ"ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺭﻭﻣﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﭘﺘﻮﺭﻯ)، ﺟﺎﯓ ﻳﯚﺭﻩﻥ، ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻼﺭﺩﯨﻦ ﭼﯧﻦ ﺷﻴﺎﯞﻣﯩﯔ، ﻣﯘ ﺧﻮﯕﻴﻪﻥ، ﻟﯘ ﺟﻴﻪﻧﺪې ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ. ﻣﯘﮬﺎﻛﯩﻤﻪ ﻳﯩﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺳﻮﺯﯗﻟﻐﺎﻥ، ﺋﻮﺭﺧﺎﻥ ﭘﺎﻣﯘﻙ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻼﺭﻏﺎ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻗﯩﺴﻘﯩﻐﯩﻨﻪ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﯩﻐﯩﻦ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﯨﻦ ﻏﯩﭙﭙﯩﺪﻩ ﺗﯩﻜﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻥ، ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﯩﻠﻰ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ. ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﭘﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﺎﻛﺎﺩﯦﻤﯩﻴﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ:"ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻢ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﻣﯘﮬﺎﻛﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺴﺎ ﻣﺎﯕﺎ ﺧﻮﺷﻴﺎﻗﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ" ﺩﯦﮕﻪﻥ.
ﺋﻮﺭﺧﺎﻥ ﭘﺎﻣﯘﻙ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺟﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﻰ 2006-ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﻮﻙ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻖ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ، ﺋﻮﺭﺧﺎﻥ ﭘﺎﻣﯘﻙ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﯩﻴﻪ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﺯﺍﻕ ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﻠﯩﻚ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻠﯩﻚ ﭘﺮﻭﻓﯧﺴﺴﻮﺭﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪﻩ ﺑﯘ ﻗﯩﺰ ﺋﯘ ﺩﻩﺭﺱ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻳﯧﺰﯨﻘﭽﯩﻠﯩﻖ ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯘﺳﺘﺎﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻠﻪﺷﻜﻪﻧﻤﯩﺶ.
5-ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 24-ﻛﯜﻧﻰ ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﻮﺭﺧﺎﻥ ﭘﺎﻣﯘﻙ ﺑﯧﻴﺠﯩﯔ ﺩﺍﺷﯚ ﻗﺎﺭﯨﻤﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ "ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﺋﺎﭘﺘﻮﺭ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﯧﻤﯩﺪﺍ ﻟﯧﻜﺴﯩﻴﻪ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭘﺘﯘ:" ﺗﻪﺳﻪﯞﯞﯗﺭﻏﺎ ﺑﺎﻱ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ ﺷﯘﻛﻰ، ﺋﯘ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ، ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ، ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺗﺎﭘﺎﻻﻳﺪﯗ، ﺑﯩﻠﯩﻨﮕﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﺋﻮﻳﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯚﺭﯨﺪﻩﭖ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪﯗ. ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺗﻜﯜﺭ ﻧﻪﺯﯨﺮﻯ ﺭﯨﺌﺎﻟﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺗﯩﻜﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﻳﻪﻧﻪ 30 ﻳﯩﻞ ﺭﻭﻣﺎﻥ ﻳﺎﺯﺍﻟﯩﻐﯘﺩﻩﻙ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ، ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻳﯧﯖﻰ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﻩﻣﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﻗﯘﺭﯗﭖ ﭼﯩﻘﺎﺗﺘﯩﻢ". ﺋﯘ ﺑﯘ ﻟﯧﻜﺴﯩﻴﻪﺳﯩﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﭖ، ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪﺍ ﺋﺎﺷﭙﻪﺯﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﺪﻩ ﺟﯘﯞﺍﯞﺍ ﺗﯜﮔﯜﺷﻨﻰ ﺳﯩﻨﺎﭖ ﺑﯧﻘﯩﭙﺘﯘ، ﺑﯩﺮ ﺟﯘﯞﺍﯞﯨﻨﯩﻤﯘ ﺋﻮﯕﻼﭖ ﺗﯜﮔﻪﻟﻤﻪﻱ ﺋﯩﭽﻰ ﭘﯘﺷﯘﭖ، ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﯧﻤﯩﺮﻧﻰ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﻗﻮﻳﯘﭘﺘﯘ، ﺳﻪﯞﺭ ﻗﺎﭼﯩﺴﻰ ﺗﯧﺸﯩﭗ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ.
ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﺑﯧﻴﺠﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ، "ﻣﻪﻥ ﻛﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯧﺰﯨﻘﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﯧﻤﯩﺪﺍ ﺑﯩﺰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻴﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻟﯧﻜﺴﯩﻴﻪﻧﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﭘﺘﯘ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﭽﻪ، ﻳﯧﺰﯨﻘﭽﯩﻠﯩﻖ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻤﯩﺶ. " ﺋﺎﻧﺎﻡ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ، ﻳﯧﺰﯨﻘﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯﻩﯕﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﻗﯩﺴﻪﻥ؟ ﺩﻩﻳﺘﺘﻰ. ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻢ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎ، ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺟﺎﯞﺍﺑﻪﻥ ﮬﯧﭽﻜﯩﻤﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮﯨﻠﯩﻚ ﺗﯜﺳﺘﻪ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﺎﺗﺘﻰ- ﺩﻩﭘﺘﯘ ﺋﻮﺭﺧﺎﻥ ﭘﺎﻣﯘﻙ،- ﺭﻩﯕﮕﺎﺭﻩﯓ ﺋﯘﭼﯘﺭ، ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﯞﺍﺳﯩﺘﯩﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﭘﻼﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺭﻭﻣﺎﻥ ﻳﯧﺰﯨﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﻐﺎ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﯩﺰﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺭﻣﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﺋﻪﺳﻪﺭ ﻳﺎﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪﻯ. ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ، ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻛﯚﯕﯜﻟﺪﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﺋﻮﻗﯘﺭﻣﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﺳﻪﺭ ﻳﺎﺯﯨﺪﯗ، ﺷﯘ ﺋﻮﻗﯘﺭﻣﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﯞﺟﯘﺗﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﻩ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ، ﺷﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﺎﻟﻼ ﻗﺎﺗﯘﺭﯨﺪﯗ".
5-ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 25-ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻮﺭﺧﺎﻥ ﭘﺎﻣﯘﻙ ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﺎﺋﻪﺕ 3 ﺗﯩﻦ 5 ﻛﯩﭽﻪ ﺷﯩﺪﻩﻥ ﻛﯘﺗﯘﺑﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﺭﻣﻪﻧﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﭖ ، ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻐﺎ ﺋﯩﻤﺰﺍ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺩﻩﻝ ﺷﯘ ﺳﺎﺋﻪﺗﻜﻪ ﺋﯜﻟﮕﯜﺭﯛﭖ ﺑﺎﺭﺩﯗﻕ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭼﯧﺘﯩﺪﻩ ﺋﯩﻤﺰﺍ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ، ﺋﻮﺭﺧﺎﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺑﺎﺵ ﻛﯚﺗﯜﺭﻣﻪﻱ ﺋﯩﻤﺰﺍ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ﺋﯩﺪﻯ. ﺑﯘﺭﯗﻧﻼ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯚﭼﺮﻩﺗﻜﻪ ﺗﯩﺰﯨﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﺋﻪﺟﺪﯨﮭﺎﺩﻩﻙ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻗﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻳﻪﺭ ﺋﺎﺳﺘﻰ ﻗﻪﯞﻩﺗﻜﯩﭽﻪ ﺳﻮﺯﯗﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ. ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﺋﯚﭼﺮﻩﺕ ﺑﻮﻳﻼﭖ ﺧﯧﻠﻰ ﻣﺎﯕﺪﯨﻢ، ﺋﯚﭼﺮﻩﺗﻨﯩﯔ ﻗﯘﻳﺮﯗﻗﻰ ﻟﯧﻔﯩﺘﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ. ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﺎﻗﻼﺷﻘﺎ ﺗﺎﻗﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻱ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ، ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﻲ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﻗﻪﻣﺴﺎﻳﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﭖ، ﺋﯩﻤﺰﺍ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﺳﻮﻗﯘﻧﯘﭖ ﻛﯩﺮﯨﯟﺍﻟﺪﯨﻢ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﯚﺯﻩﺗﭽﯩﻠﻪﺭ "ﺳﻪﻥ ﺋﯚﭼﺮﻩﺗﺘﻪ ﺗﯘﺭﻣﺎﭘﺴﻪﻥ" ﺩﻩﭖ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺯﺍﺩﻯ ﻗﻮﻳﯘﺷﻤﯩﺪﻯ، ﺳﻮﻗﯘﺷﯘﭖ ﺳﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ، ﺋﯚﺯﻩﻣﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﯞﯦﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ. ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻜﻰ ﻗﻪﯞﻩﺗﻜﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ، ﺋﻮﺭﺧﺎﻥ ﭘﺎﻣﯘﻛﻘﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﻛﺎﻓﻜﺎ، ﺑﯘﺭﺧﯩﺲ، ﻣﯩﻼﻥ ﻛﯘﻧﺪﯨﺮﺍ، ﻟﯧﯟ ﺗﻮﻟﯩﺴﺘﻮﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﯞﺍﺭﺍﻗﻼﭖ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﺩﯛﻡ. ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﻗﺎﯞﯨﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭘﻤﯘ ﺋﯜﻟﮕﯜﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ. ﺋﻪﺧﻠﻪﺕ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻣﯘ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻩﻙ ﺗﻮﻻ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺳﺎﺋﻪﺕ 5 ﻛﻪ ﺋﺎﺯ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﭘﻪﺳﻜﻪ ﭼﯜﺷﺘﯜﻡ، ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﺋﯚﭼﺮﻩﺕ ﺗﯧﺨﻰ ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﭘﺘﯘ، ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﯩﻐﺎ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ 8 ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﻰ(ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺭﻭﻣﺎﻥ، ﺑﯩﺮ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﻪﺭ ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﻰ) ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺟﯘﯕﮕﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﻗﯘﺭﻣﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﻤﺰﺍ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﮬﯧﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﻮﺭﺧﺎﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﺗﻮﺷﯘﺷﯩﻨﻰ ﺯﺍﺭﯨﻘﯩﭗ ﻛﯜﺗﯜﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ. ﻣﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﭼﺮﻩﺗﻜﻪ ﺳﻮﻗﯘﻧﯘﭖ ﻛﯩﺮﯨﭗ، "ﺟﯩﻤﺠﯩﺖ ﺋﯚﻱ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺭﻭﻣﺎﻧﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ، ﺋﯩﻤﺰﺍ ﻗﻮﻳﺪﯗﺭﺩﯗﻡ، ﺋﯘ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﻣﻪﻱ ﺷﺎﺭﺕ-ﺷﯘﺭﺗﻼ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﻳﺎﺯﺩﻯ.
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﻠﺪﯗﻗﻜﻰ، ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺟﻪﻣﺌﯩﻲ 877 ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺳﯧﺘﯩﻠﻐﺎﻥ، ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺗﯧﭙﯩﻠﻐﺎﻥ 23ﻣﯩﯔ 800 ﻳﯜﻩﻥ ﭘﯘﻟﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ (ﺋﺎﭘﻪﺗﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻳﻼﺭﻏﺎ ﺗﻪﯞﻩ) ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺌﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.
-ﺳﺎﺋﻪﺕ 5 ﺗﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯚﺭﯛﺷﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ،- ﺩﯦﺪﻯ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ.
- ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﭘﺘﯘ، ﺑﯩﺮ ﺩﻩﻡ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯟﺍﻟﺴﺎﻕ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺗﻮﺷﻘﺎﻥ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﺋﻮﺭﺧﺎﻥ ﭘﺎﻣﯘﻙ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺩﻩﺱ ﺗﯘﺭﯗﭖ، ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪﻳﻠﻪﻧﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﺮﺍﮬﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﻣﺎﯕﺪﻯ، ﺑﯩﺰﻣﯘ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﭘﺎﻧﺪﺍﭖ ﭼﯩﻘﺘﯘﻕ.
ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﺮﺍﻕ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﯞﻩ ﻣﯧﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﺩﻯ:
_ ﺑﯘ ﻳﺎﻕ "ﻳﯧﯖﻰ ﮬﺎﻳﺎﺕ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺭﻭﻣﺎﻧﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ…
ﺋﻮﺭﺧﺎﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ، ﻳﯧﻘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻛﯜﻟﺪﻯ، ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﮬﺎﺭﻏﯩﻨﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻘﺘﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
_ ﮬﯧﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺴﯩﺰ، _ﺩﯦﺪﻯ ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ،_ ﺑﯩﺮ ﺩﻩﻡ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﯟﺍﻟﺴﺎﻕ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
ﺋﻮﺭﺧﺎﻥ ﭘﺎﻣﯘﻙ ﺗﯜﺭﻛﭽﯩﻨﻰ ﻧﻪﺩﯨﻦ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ،
_ ﺋﯩﺰﻣﯩﺮﺩﺍ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻥ، ﺑﯘﻳﺎﻗﻤﯘ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻥ…-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ.
_ ﺗﯜﺭﻛﭽﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭙﻼ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﯩﺪﯨﻢ، _ ﺩﯦﺪﯨﻢ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﺎﻻﻱ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﯜﺭﻛﭽﻪﻣﻨﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ. ﻛﺎﻟﻼﻣﺪﺍ "ﭼﻮﻙ… ﻣﻪﺭﺍﻙ.. ﺳﻪﯞﯨﻨﺪﯨﻢ، ﺋﯩﺴﺘﻴﻮﺭﺩﯗﻡ" ﯞﺍﮬﺎﻛﺎﺯﺍﻻﺭ ﺋﻪﻟﻪﯕﮕﯩﻴﺘﺘﻰ.
ﺋﻮﺭﺧﺎﻥ ﭘﺎﻣﯘﻛﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﺮﺍﮬﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﺎﻓﯧﻴﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ. ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻳﺪﺍ ﺩﻩﺭﻗﻪﻣﺪﻩ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﻜﻪﭺ ﭘﺎﺭﺍﯕﻼﺷﺘﯘﻕ. ﺋﻮﺭﺧﺎﻥ ﭘﺎﻣﯘﻙ ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ. "ﻳﯩﻠﺪﺍ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺴﯩﻠﻪﺭ، ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﯩﺮﺍﮊﺩﺍ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺴﯩﻠﻪﺭ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﭼﯩﻘﺎﺭﺳﺎﯕﻼﺭ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ﻛﯧﺮﻩﻙ، ﭘﯘﻝ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﻪﻥ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺭﻩﺳﻤﯩﻲ ﺗﯜﺳﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﮬﯚﺟﺠﻪﺕ-ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ" ﺩﯦﺪﻯ. ﺳﯚﺯ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻐﺎ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺑﺎﺭﻏﯘﺳﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﻪﻙ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ. ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺳﯩﻐﺎ ﺑﯩﻨﺎﺋﻪﻥ، ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﭼﯩﻘﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ "ﻳﯧﯖﻰ ﮬﺎﻳﺎﺕ"، " ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻢ ﻗﯩﺰﯨﻞ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺭﻭﻣﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺳﯚﺯﻯ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻮﻗﯘﺭﻣﻪﻧﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﻧﻐﺎﻥ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻗﻪﻏﻪﺯ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﺗﯚﻛﯜﻟﺪﻯ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﺵ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﺩﻩﻗﯩﻘﻪ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﻤﺎﺱ ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﺭﻩﺳﯩﻤﻠﻪﺭﮔﻪ ﭼﯜﺷﺘﯘﻕ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﻰ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺭﻩﺳﯩﻤﮕﻪ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ.

ﺋﻮﺭﺧﺎﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ﭘﯘﻝ ﺧﻪﺟﻠﻪﭖ ﺋﻪﻛﻪﻟﺪﯛﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﺘﯩﭗ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﭘﺎﺭﺍﯕﻼﺷﺘﯘﻕ ﺑﻪﺵ ﻣﯩﻨﯘﺕ، ﺳﯜﺭﻩﺗﻜﻪ ﭼﯜﺷﺘﯘﻕ ﺑﻪﺵ ﻣﯩﻨﯘﺕ، ﺩﯦﻴﻪﻟﻤﯩﺪﯗﻕ ﭼﻮﯓ ﺳﯜﭘﻪﺕ، ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ ﺗﯘﺭﯗﯓ ﺑﻪﺵ ﻣﯩﻨﯘﺕ. ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ، ﺗﯜﺯﯛﻛﻜﯩﻨﻪ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﺸﻘﯩﻤﯘ ﺋﯩﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ. ﺟﯩﺪﺩﯨﻴﭽﯩﻠﯩﻜﺘﻪ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻣﯘ ﻗﻮﻻﺷﻤﯩﺪﻯ، ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻛﯚﺯﻟﻪﺭ ﺳﯚﺯﻟﯩﺪﻯ، ﭘﯩﻜﯩﺮ-ﺋﯩﻠﮭﺎﻣﻼﺭ ﺋﯚﺗﯜﺷﺘﻰ. 50 ﺗﯩﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﻩﻙ ﺟﯘﺷﻘﯘﻥ، ﺧﯘﺷﺨﯘﻱ، ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﮬﺎﻟﯩﺘﻰ، ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﺩﻩﻙ، ﻗﯩﺰﯨﻘﭽﯩﻼﺭﺩﻩﻙ ﺗﯧﺘﯩﻚ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﻯ، ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻰ ﯞﻩ ﺋﯩﻨﮕﯩﻠﯩﺰﭼﯩﻨﻰ ﺭﺍﯞﺍﻥ، ﭘﺎﺳﺎﮬﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﻧﺪﻩ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﺩﻯ.
ﻛﺎﻓﯧﻴﺨﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﯦﺘﯩﭗ "ﺋﻮﺭﺧﺎﻥ ﺑﻪﻱ، ﺋﯧﻠﺨﻪﺕ ﺋﺎﺩﺭﯨﺴﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻳﯧﺰﯨﯟﺍﻟﺴﺎﻕ" ﺩﯦﯟﯨﺪﯨﻢ، "ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻧﻐﺎ ﺑﻪﺭﺩﯨﻢ" ﺩﯦﺪﻯ. ﭘﻪﺳﻜﻪ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺭﻩﺳﯩﻤﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜﯞﯦﻠﯩﭗ ﺧﻮﺷﻼﺷﺘﯘﻕ. [/color]

بىر پارچەئىنكاس بار

  1. ئۇزدىل مۇنداق يازغان:

    ئورخان ئەپەندىمنىڭ تېخىمۇ كۆپ ئەسەرلىرى بىلەن ئاناتىلىمىزدا ئۇچرىشىشنى ئۈمىد قىلىمەن.

بىر جاۋاب قالدۇرۇش

ئېلخەت ئادرېسىڭىز ئاشكارىلانمايدۇ. * بەلگىسى بارلارنى تولدۇرۇش تەلەپ قىلىنىدۇ

*